BARTENDAZ X BIJLMER ENCYCLOPEDIE
“SPINOZA CAMPUS” X ADE PRESENTATIE

Het huidige Prototype Encyclopedie begint met het Lemma BARTENDAZ. Bij deze het hele lemma inclusief de verschillende delen waar de lemma’s uit zijn gebouwd. Zie oorsprong, stijl, evolutie, publiek.

Oorsprong

Oorsprong van het woord Het woord, BARA, taal Papiamento-toú, een stang of cilinder in het Papiamento/ú taal (gesproken op Curaçao, Aruba en Bonaire). O, Link
Het woord, BARTENDAZ | league, taal Papiamento/ú, een methodiek bedacht door Yasin Hassan in Harlem, New York, 2003 met de focus op natuurlijke beweging of een stang of grond 1. de software 2. een movement, oorspronkelijk bedoeld om de Afro-Amerikaanse buurt zowel mentaal als fysiek te empoweren en die zich heeft verspreid naar, met name, Afro-Caribische mensen in Amsterdam Zuidoost. 3. een manier van leven, doen en denken, een lifestyle.
1.

Het woord, BARADICE, taal Papiamento/ú, de hardware, Een stangen park ontworpen door Brian Juan Pedro in 2006. De eerste van Nederland werd in 2007 geplaatst. Locatie: Amsterdam Zuidoost, Holendrecht.
2.

Het woord, BARLEM | erea, taal Papiamento/ú, een maatstaf en visie van Brian Juan Pedro voor het transformeren van Zuidoost

BARTENDAZ (vervolg)

Waarom is het gemaakt/gebouwd?

Brian begon met het tekenen van ontwerpen in zijn slaap-kamer, omdat hij geen stangen-park in zijn buurt in de Bijlmer zag. Later, in samenwerking met de hoveniersafdeling Flex-ibilio van Huisman, werden zijn ontwerpen in 3D uitgewerkt en in een brochure gerepresenteerd. Zijn doel was om zijn vrienden- kring, buurtbewoners en stads-deel bewust te maken van de mogelijkheden van positieve verandering in de infrastructuur.

Wat was er eerder?

Vóór de oprichting van officiële stangenparken in Amsterdam Zuidoost gebruikten we fietsen-rekken, speeltoestellen, straat-banken en zelfs de gangen van onze boxen om te oefenen. In het begin van de jaren 2000 zag je Afrikanen trainen bij Kraaien-nest en Antillianen bij Bullewijk. In die tijd stonden er rode train-ingstoestellen bij Kraaiennest, maar die werden niet meer gebruikt vanwege renovaties in het gebied. Rond 2005 vroeg de Gemeentelijke afdeling Jeugd en Veiligheid aan Brian of hij de oude apparaten kon gebruiken als ze gerestaureerd zouden worden. Zo gezegd, zo gedaan.

De context en de intentie van wanneer een specifieke plek is gemaakt, gebouwd, genoemd, is de sleutel. Bijvoorbeeld het belang van vroeger volgens stadsplattegronden, archieven, de levende herinnering van de bewoners. Wat is er veranderd en wanneer?

Met de filosofie “HIP is the mind & HOP is the movement” begon Brian zijn mentale en fysieke kracht verder te ontwikkelen. Het plein kreeg de naam SB Plein, waarbij SB staat voor

Als we kijken naar de verschil-lende kantoren en mediaparken, hoe zien ze eruit, wat willen we uitstralen: bijvoorbeeld indu-strieel, weekend, praktisch, somewherenik, creatief? Kijkend naar sociale woningbouw: wat heeft deze term in de loop van de tijd betekend? Wat zijn de gedeelde beelden en hoe ver-schillen die van de beelden van sociale woningbouwprojecten uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw?

Sinds 2020 vinden er ook trainingen plaats in zowel de sportzaal als in de binnenplaats van de broedplaats Kazerne. Dit is de locatie waar wij als ondernemers en een innovatieve manier samenwerken aan onze persoonlijke ontwikkeling en die van de gemeenschap. We hebben hier ons kantoor en doen de ruimte met 14 andere cre-atieve ondernemers delen werkt goed, omdat we van elkaar kunnen leren en gezamenlijk kunnen groeien. De Kazerne is de meest actieve broedplaats die zich ook inzet voor de transformatie van Reigersbos, dat vanaf 2024 zal veranderen in een ‘urban village’.

Evolutie

Wat zijn (mogelijke) toekomstige evoluties? De kansen om te wor-den? Wat is al waarneembaar en zichtbaar? Wat zijn de wensen?

De evolutie is een proces dat gepaard gaat met trots en in-tegriteit in het behouden van je identiteit en innovatieve visies. Dit omvat het verkennen van de juiste gegevens, informatie en kennis, omdat dit essentieel is om geschiedenis te schrijven met inzicht en wijsheid. Een van de belangrijkste stappen in de evolutie van Zuidoost is om uit te groeien tot het meest fitte stadsdeel, wat we beschouwen als een stedelijk renaissance. We

Cecil Boye

Auteur

26/01/24
tot het fitste stadsdeel van Amsterdam. Deze visie heeft zich gemanifesteerd in al vijf stangen parken in Zuidoost.

3.

Het woord, BARADISO | kazerna, taal Papiamento/ú, founder Brian Juan Pedro,

1. een sportzaal waarbij participanten trainen als BARTENDAZ niet buiten programmeren, 2. de indoor BARADICE accommodatie met mobiele toestellen.

4.

Het woord, BARATHON | sport, taal Papiamento/ú, founder Brian Juan Pedro,

een halve marathon waarbij elk deelnemer naar een BARADICE park rent om 1 van de oefeningen te doen van BARTENDAZ. De participant is bezig met een eigen persoonlijke record vast te leggen waarbij de hoeveelheid reps (repetition) en sets wordt bijgehouden. Vervol-gens wordt dit vastgelegd in een jaarlijkse archief met als doel de top 50, 75 of 100 fitste participant te belichten van stadsdeel Zuidoost: ‘In our neighborhood the marathon continues, health is wealth & movement is medicine.

#MINDUPDEFITOFITSTE’

Wat is de oorsprong van de plaats? Waarom is het gemaakt/gebouwd? Wat was er eerder?

Het idee ontstond bij Brian Juan Pedro, die nog nooit een stangenpark had gezien dat afgestemd was op de behoeften van de buurt en de doelgroep ‘hangjongeren’. Brian, afkomstig uit Curaçao, merkte dat zijn cultuur in Zuidoost (BARLEM) een nieuw element aan het leven had toegevoegd; het tiende element van HIP HOP, Health and Wealth. Vervolgens paste hij de BARTENDAZ-methodiek en de bijbehorende

“still building.” We beschouwen onszelf als bouwers die voortdurend werken aan onze gemeenschap met de kennis van onze voorouders en hedendaagse bouwers. Dit maakte Brian tot een Amsterdamse held. Na de gebeurtenissen van 9/11 intensiveerde alles in de buurt. De politie gedroeg zich anders dan normaal, de ge-meenschap werd geconfronteerd met samenscholingsverboden en avondklokken. De tijdgeest veranderde en de buurt werd geleidelijk aan een risicogebied. De jongerenwerkers hadden moeite vanwege de culturele verschillen. Het aantal problematische jongeren nam toe van 100 naar 300, 600, en 1000. Tijdens deze ingrijpende veranderingen heeft Brian meer vrienden moeten begraven dan familie- leden, wat hem motiveerde om nog meer te betekenen voor Zuidoost. De stadsdeelautoriteiten wilden ook voorkomen dat er onrust ontstond zoals in Frankrijk, waarbij de bevolking in opstand kwam tegen de geplande stede- lijke ontwikkelingen. Brian groeide mee

met alle ontwikkelingen en veranderingen in Zuidoost, vooral in Holendrecht. We evolueerden van hangjongeren naar stang-jongeren, waarbij discipline sterker werd dan verleiding. Holendrecht kreeg ook erkenning voor veiligheid, en de buurt kreeg een nieuw ster erbij, mede dankzij de bar-chitectuur, die nu zelfs een kunstroute is ge-worden. Elke zondag wordt het BARTENDAZ-programma “Sunday Service” aangeboden, waar ervaren deelnemers zowel zichzelf als nie

hechten waarde aan ons cultu-reel erfgoed en onze intellectuele eigendom, waardoor BARTENDAZ (league) nu officieel een BARA-THON (sport) wordt. Samen werken we aan het ontwerpen van hoogwaardige BARADICE-parken, vervaardigd door de firma IJslander. Barlem, oftewel Amsterdam Zuidoost, is de fitste stadsdeel die zijn mensen gaan belichten aan de hand van: 1) een nieuwe maat-staf en 2) de top 50, 75 of 100 fitste inwoner. Het event is jaarlijks (sinds 2023) opgezet met een intergenerationeel doelgroep die het zal opzetten en mee zal doen. De start is eind 2023 met een kick off van 50 deelnemers dat geproduceerd is door de Youth league van BARTENDAZ. Het officiële Youth league start 2024, met als thema 750 jaar Amsterdam waarbij er 75 deel-nemers mee kunnen doen.

Publiek

Wat is het huidige publiek dat zich heeft verzameld?

Het publiek dat graag onze activiteiten wil volgen, is nu zowel online via sociale media als persoonlijk aanwezig bij een BARADICE-park op zondagen. Het aantal volgers groeit snel, zoals te zien is in onze social media-statistieken. Onze website is een platform waar mensen informatie kunnen vinden over onze trainingslocaties en waar ze kennis kunnen opdoen over

elementen toe, waarbij hij zijn kennis van de bouw introduceerde. Dit leidde tot de oprichting van het allereerste stangenpark van Nederland in 2007. De toestellen tekende hij zelf in slaapkamer op een rotring-tekenbord. Het eerste park, genaamd BARADICE, bevindt zich in Holendrecht, Amsterdam Zuidoost. Als autodidact heeft Brian ook gastcolleges gegeven aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Hogeschool van Amsterdam Wibaut, de Rietveld Academie en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De oorsprong van de plaats? De oorsprong van het allereerste stangenpark, genaamd BARADICE, kwam voort uit een onvervulde behoefte van Brian en de buurt. In de beginfase heeft Brian gesprekken gevoerd met stakeholders zoals Street Corner en Jeugd & Veiligheid van de gemeente om te kijken hoe we deze behoefte kunnen vervullen. Toen is het idee ontstaan om het eerste stangen- park op het Adidasplein te plaatsen, maar Brian vond dat te ver verwijderd van de problemen die zich voornamelijk in het winkelcentrum Holendrecht voordeden gelinkt aan bijvoorbeeld criminaliteit en ongezonde levensstijl. Daarom is besloten om het park te plaatsen naast de basisscholen achter het buurt-huis Holendrecht. In het derde kwartaal van 2006 is het eerste stukje grond aan toegekend, dat vervolgens in het midden van 2007 officieel werd omgetoverd tot een stangenpark. De software BARTENDAZ kreeg zijn eigen fysieke vertaling onder de naam BARADICE.

naar de sportzaal “BARADISO” in broedplaats De Kazerne. Wat is de stijl (of stijlen)? Hierbij kan gedacht worden aan de specifieke bouwstijl van ge-bouwen, het landschap en de aanwezige accessoires in de omgeving. Wat is de beoogde stijl geweest? Hoe kan de stijl oorspronkelijk worden beschreven? Stijl is in dit geval geen “freestyle”, en dat zie je terug in de simpel en doordachte keuze voor duurzame, roestvrije stangen die schijnen als een paradijs op aarde. BARADICE heeft een herkenbare stijl en vorm die steeds vaker wordt gekopieerd in andere calisthenicsparken. De oude speeltoestellen waren nog modellen uit de jaren ’70 en ’80 en waren niet praktisch. Verder stond voor sommige etnische groepen leefbaarheid (inclusief fysieke en mentale gezondheid) nog niet hoog op de agenda. De associaties met de Bijlmer waarden beperkt tot de zogenoemde Bijlmer Ramp (de Bijlmer vliegramp), het Kwaku Festival of de Bijlmerbajes, hoewel deze laatste eigenlijk de Penitentiaire Inrichting Amsterdam-Amstel heette en niet in de Bijlmer stond, maar wel naar de wijk was vernoemd. Rond 2000 deden termen als sociale media en duurzaamheid hun intrede. Tegelijkertijd begonnen verenigingen hun aantrekkingskracht te verliezen en er was behoefte aan nieuwe initiatieven om het hele jaar door actief te zijn. De situatie vroeg om meer dan alleen zomerfeesten. Dankzij het internet ontstonden er nieuwe moge- lijkheden voor ontwikkeling. Zo kwamen we ook in contact met BARTENDAZ uit Harlem New York.<

zowel de fysieke als technische aspecten van de soft & hardware. Nu ze elke zondag deelnemen, ervaren ze snelle vooruitgang en ontdekken ze nieuwe mogelij-kheden om hun vaardigheden te verbeteren. In de buurt maken mensen nu meer gebruik van elkaars expertise, met een gezond verstand benadering, wat helpt bij het oplossen van problemen. Dit noemen we ook wel “MIND UP”.

Brian Juan Pedro

BARTENDAZ & BARADICE Parks